TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Firma

TECHNIKA IT sp. z o.o. jest innowacyjną spółką teleinformatyczną (ICT) zawiązaną w  1 lipca 2009 roku przez podział spółki PTH „TECHNIKA” sp. z o.o. stając się jej prawnym następcą w prowadzeniu działalności w zakresie systemów informatycznych i telemetrycznych. 

Profil

Spółka specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Produkuje również innowacyjną aparaturę telemetryczną i oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie hydrometrii, meteorologii i ochrony środowiska.

Oferta 

Spółka oferuje rozwiązania przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego wspomagające urzędy w dostosowaniu gminnych rejestrów osobowych do współpracy z Systemem Rejestrów Państwowych w celu realizacji zadań własnych gmin w kontekście przedłużenia obowiązku meldunkowego na kolejne lata. Spółka oferuje integrację systemów informatycznych w urzędach w oparciu o unikalne rozwiązanie EZD traktujące wszystkie systemy dziedzinowe jako równoprawne komponenty w integrowaniu i zarządzaniu urzędem oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

TECHNIKA IT produkuje ekonomiczne i nowoczesne urządzenia telemetryczne oparte o samowystarczalny, miniaturowy w pełni autonomiczny rejestrator cyfrowy e-Hydrolog©. Oferowane są kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrometrii, meteorologii i ochrony środowiska zawierające koncepcję, dostawę, montaż, instalację urządzeń wraz z dostępem do centralnego systemu gromadzenia, wizualizacji i zarządzania danymi pomiarowymi w Internecie. Innowacyjny model sprzedaży urządzeń polega na regularnych opłatach za usługę wsparcia technicznego z dostępem do oprogramowania webowego Hydrowskaz©.pl w trakcie korzystania z urządzenia, bez konieczności ich zakupu.